Veškerá léčebná péče je pro pojištěnce českých smluvních pojišťoven plně hrazena.

Nadstandardní služby a pojišťovnami nehrazené služby platí pacienti sami

Ceník služeb hrazených klientem lůžkového oddělení platný od 1.3. 2019

kategorie lůžkové péče přímá platba v Kč
ST (standardní) bez přímé úhrady
NS (nadstandardní jednolůžkový pokoj ) 1450,-/ 1 den
NS (nadstandardní dvoulůžkový pokoj) 490,-/1 den
NS ( nadstandardní třílůžkový pokoj) 390,- / 1 den

Den přijetí spolu se dnem propuštění se považují dohromady za 1 den
pobytu.

Na všech pokojích je pacient povinen dále uhradit cenu telefonních
impulsů za své hovory.

Cena pobytu hrazená zdravotními pojišťovnami zahrnuje náklady na
ubytování, dietní stravování a ošetřovatelskou a lůžkovou rehabilitační
péči. V této ceně jsou zahrnuty také náklady na nezbytné léky a dopravu.

Platba pobytu je možná úhrada zálohově během pobytu, na konci léčebného pobytu, úhrada kartou, v hotovosti, převodem na účet: 6508690257/0100