Veškerá léčebná péče je pro pojištěnce českých smluvních pojišťoven plně hrazena.

Nadstandardní služby a pojišťovnami nehrazené služby platí pacienti sami

Ceník služeb hrazených klientem lůžkového oddělení platný od 1.3. 2019

kategorie lůžkové péče přímá platba v Kč
ST (standardní) bez přímé úhrady
NS (nadstandardní jednolůžkový pokoj ) 1450,-/ 1 den
NS (nadstandardní dvoulůžkový pokoj) 490,-/1 den
NS ( nadstandardní třílůžkový pokoj) 390,- / 1 den

Den přijetí spolu se dnem propuštění se považují dohromady za 1 den
pobytu.

Na všech pokojích je pacient povinen dále uhradit cenu telefonních
impulsů za své hovory.

Cena pobytu hrazená zdravotními pojišťovnami zahrnuje náklady na
ubytování, dietní stravování a ošetřovatelskou a lůžkovou rehabilitační
péči. V této ceně jsou zahrnuty také náklady na nezbytné léky a dopravu.

Platba pobytu je možná úhrada zálohově během pobytu, na konci léčebného pobytu, úhrada kartou, v hotovosti, převodem na účet: 6508690257/0100

Ambulantní rehabilitace

 

Ceník placených služeb prováděných na žádost klienta

 

 

Výkon Cena Doba aplikace
SM – systém (individuální) 400 Kč 30 min
Kineziotaping, lymfotaping 7 Kč 1 cm
Manuální lymfodrenáž regenerační 1000 Kč 60 min
Přístrojová lymfodrenáž 400 Kč 60 min
Klasická celková masáž zad 450 Kč 30 min
Individuální terapie 400 Kč 30 min
Léčebná tělesná výchova skupinová 150 Kč 30 min
Cvičení na přístrojích 120 Kč 30 min
Vířivá koupel místní – horní končetiny 150 Kč 20 min
Vířivá koupel místní – dolní končetiny 200 Kč 20 min
Vířivá koupel celková 450 Kč 20 min
Magnetoterapie 200 Kč 25 min
Elektroléčba – UZ 100 Kč 5 min
Elektroléčba – IF proudy 160 Kč 15min
Laser 350 Kč do 10 min
Laser 5+1 zdarma  (zvýhodněný balíček při jednorázové platbě) 1750 Kč  
     

Bližší informace o jednotlivých ambulantních výkonech je možno získat na oddělení ambulantní rehabilitace

Ceník platný od 1.1.2023